Erityiskurssit

Leikkiteatterin kommunikaatiopainotteisia erityislasten kursseja järjestetään lapsille, joilla on erityisiä tarpeita esim. puheen ja kielen kehityksen tai ryhmässä toimimisen suhteen. Erityislapsille suunnattua toimintaa on tarjolla tällä hetkellä lähinnä pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä ja Vantaalla on järjestetty vuodesta 2006 alkaen Leikkiteatteri-kursseja kuulovammaisille ja puhe- ja kielihäiriöisille lapsille. Näillä kursseilla ohjaajilla on kokemusta erityislasten kanssa toimimisesta ja vähintään yksi ohjaajista on perehtynyt puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöön. Kursseilla on mahdollisuus kuvakommunikaation, oman kommunikointikansion, tukiviittomien, viittomakielen tai vinkkipuheen käyttöön. Ryhmän kaikki toiminta kuvitetaan päiväjärjestyskuvin ja kuvallisin tehtäväohjein.

Ryhmässä on aina kaksi koulutettua pääohjaajaa ja kaksi apuohjaajaa. Ryhmään otetaan maksimissaan 12 lasta. Jos ryhmässä toiminen on lapselle hyvin haastavaa tai hän tarvitsee apua esim. liikkumisessa tai ruokailussa, hän voi tulla kurssille oman henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Kurssin ohjelma noudattaa perinteisen Leikkiteatteri-kurssin muotoa.

Leikkiteatterin erityislasten toimintaa koordinoi puheterapeutti, viittomakielen tulkki ja leikkiteatteri-ohjaaja Lotta Krohn.